Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Pozostałe ogłoszenia

 1. 11 października 2019 11:51 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej SN, nN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 3400/2, 3427/4, 3427/5, 3427 (…)

  przeczytaj całość »

 2. 2 października 2019 09:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malinówka na dz. nr ewid. 588/2, 591/4, 597/1, 597/2, 597/3, (…)

  przeczytaj całość »

 3. 1 października 2019 13:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 2892/19”.

  przeczytaj całość »

 4. 20 września 2019 12:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania było w Gminie Haczów.

  przeczytaj całość »

 5. 11 września 2019 14:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności dla dzieci z autyzmem dziecięcym

  przeczytaj całość »

 6. 3 września 2019 15:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.442.1.2018.AD.147 z dnia 02.09.2019r.

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.442.1.2018.AD.147 z dnia 02.09.2019r.

  dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie.

  przeczytaj całość »

 7. 28 sierpnia 2019 13:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.421.367.2019.MKr z dnia 19.08.2019r.

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.421.367.2019.MKr z dnia 19.08.2019r.

  w sprawie udzielenia Gminie Haczów pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku "bez nazwy" przewodów w rurociągach osłonowych na działce nr ewid. 399 obręb Jasionów, gm. Haczów, pow. Brzozowski.

  przeczytaj całość »

 8. 3 września 2019 14:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Decyzja

  Decyzja

  Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie